bloeiende dorpen

Krachtige, bloeiende dorpen.
Dat is de essentie van het concept. Voeg waarde toe om de leefbaarheid te bevorderen. Waarde in de zin van sociaal, economisch, fysiek. Waarde in het organiserend vermogen met doorzettingskracht.

De gemeente Dongeradeel heeft voor een van haar terpdorpen een onderzoek laten verrichten naar toepassing van dit concept.

Meer informatie