landsherenkwartier-3

Stedelijke Vernieuwing Landsherenkwartier Deventer

Met een knallend sloopfeest gaf het Woonbedrijf Ieder1 samen met de gemeente Deventer in 2008 het startsein voor de vernieuwing van de toenmalige krachtwijk Landsherenkwartier (LHK).

De ontwikkeling van de wijk is in volle gang. Ondanks een economisch dieptepunt hebben de eerste 250 bewoners hun intrek genomen in hun nieuwe woningen. Het LHK vormt een onderdeel van de wijk Keizerslanden. Door de eeuwen heen groeide het LHK uit tot een levendige en kleurrijke buurt. Dit is de pijler geweest die aan de basis staat van de vernieuwing. Open voor iedereen.

Bij de totstandkoming van het oorspronkelijke ontwerp voor LHK is er een nauwe samenwerking geweest tussen de oorspronkelijke bewoners, architecten, aannemers, woningcorporatie en de gemeente. In een smeltkroes van creativiteit is de basis gelegd voor de ontwikkeling van het nieuwe LHK. Dit heeft geresulteerd in een plan waarin de behoeften van bewoners maximaal tot uiting komen.

In een cyclisch proces werken we nu verder aan de ontwikkeling van de wijk en de openbare ruimte, waarbij we zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke uitgangspunten blijven.

Pascal Zuijderwijk heeft de supervisie over de ontwikkeling en bewaakt de gestelde ambities uit het stedenbouwkundigplan.