cluster Engelenweide

Plan Veeneind, Rhenen
Transformatie en vernieuwing van een bebouwingslint in de stadsrandzone.

Het plan is gericht op het ontwikkelen van een hoogwaardig woonmilieu in de vorm van diverse kleinschalige bebouwingsclusters. Stapsgewijs ondergaat een landelijk lint in de stedelijke omgeving van Veenendaal een transformatie. Olga Limarenko treedt sinds 2009 op als stedenbouwkundige supervisor bij deze gebiedsontwikkeling. Vanuit de gekozen visie en het ambitieniveau adviseert ze de initiatiefnemers over de ruimtelijke kwaliteit van bebouwing en buitenruimte bij de uitwerking en realisatie.

In samenwerking met de opdrachtgevende ontwikkelaars, gemeente en regionale Welstand (vanaf eind 2014 MooiSticht – een samenwerking tussen Welstand en Monumenten Midden Nederland en Landschap Erfgoed Utrecht) zoekt ze naar economisch haalbare én ruimtelijk-kwalitatieve oplossingen die de woonwensen van de toekomstige bewoners helpen realiseren.