visie-ontwikkelen
Ontwikkelen is ambities tot werkelijkheid maken.
Dat vraagt om visie en strategie, analyse en samenwerking en vooral om initiatief en creativiteit.
NewFuture zet mens en omgeving in beweging naar nieuwe horizonten.

Onze inzet en bijdrage:
Visie- en strategieontwikkeling:
– omgevingsvisies, structuurvisies, woonvisies
– beleidsadviezen, ontwikkelstrategieën, marketing
Co-creatie
Procesmanagement
Cursussen en trainingen
Thema’s:
– gebiedsontwikkeling, duurzaamheid, MER

visie-ontwerpen
Ontwerpen is ontleden en samenvoegen.
Dat vraagt om inzicht in wat er is, kan, mag en nodig is, en om kennis over de samenhang der dingen.
NewFuture brengt mens en omgeving tot een nieuw en duurzaam geheel.

Onze inzet en bijdrage:
Planvorming:
– stedenbouw, landschap, openbare ruimte
Juridische vormgeving:
– overeenkomsten, procedures
Projectmanagement
Ontwerpmethodieken en onderzoek
Advisering
Cursussen en trainingen

visie-ondernemen
Ondernemen is waarde ontdekken en vermeerderen.
Dat vraagt om activering van vermogen, verbinding van geldstromen en sturing op rendement.
NewFuture zet mens en omgeving aan tot maatschappelijke en economische meerwaarde.

Onze inzet en bijdrage:
Ondernemingsplannen, business cases
Gebiedsondernemen:
– lokale waardecreatie
– proces, strategie, samenwerking
Cursussen en trainingen
Thema’s:
– verbinding sociaal, economisch en ruimtelijk domein
– lokale economie