Pieter Buisman lid rekenkamercommissie Zaltbommel

Op 21 januari 2016 is NewFuture-partner Pieter Buisman benoemd tot lid van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zaltbommel. Het doel van de Rekenkamercommissie is om de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad te versterken. Daarnaast vergroot de Rekenkamercommissie de transparantie van het beleid naar de inwoners. De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie van de […]

Continue Reading

Geldstromen door de Wijk FESTIJN smaakt naar meer!

‘There’s a hole in the bucket, dear Liza, dear Liza’. Het kan niet andes dan dat dit nog na klinkt in het hoofd van iedereen die op 4 februari het Geldstromen door de Wijk Festijn bezocht. Want wie een wijk of buurt vergelijkt met een emmer, kan niet anders concluderen dan dat die emmer ontzettend veel […]

Continue Reading

Geldstromen door de Wijk FESTIJN

SCHRIJF JE NU IN VOOR HET GELDSTROMEN DOOR DE WIJK FESTIJN OP 4 FEBRUARI 2016 IN UTRECHT Het Geldstromen door de Wijk FESTIJN biedt een verscheidenheid aan werksessies, presentaties, pitches, debat en ontmoetingen om verbindingen aan te gaan met ontwikkelingen binnen en buiten je eigen werkveld die leiden tot MEER WAARDE uit geldstromen en lokaal […]

Continue Reading
Wijkcoöperatie

Game-changers voor het sociale domein

Nathan Rozema en Pieter Buisman, in: Sociaal Bestek, december 2015/januari 2016 Wijkeconomie begint en eindigt met lokaal ondernemerschap. Nu het sociale domein met minder geld meer moet bereiken, is het zaak meer rendement te halen uit geldstromen en lokaal vermogen. Ondernemers en ondernemende burgers kunnen dat als geen ander. Vijf punten om aan te werken […]

Continue Reading

NOORDELIJKE RANDWEG UTRECHT

Een belangrijk project om de leefbaarheid en de toegankelijkheid van de stad Utrecht waar te kunnen maken, is het verbeteren van de doorstroming op de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Met de verbetering van deze weg kan het verkeer van en naar Overvecht en aangrenzende wijken een snelle, alternatieve route worden geboden. Het verkeer hoeft dan […]

Continue Reading
Particuliere huur

Particuliere huur gemarginaliseerd

auteur: Pieter Buisman Flexibiliteit is op alle fronten het adagium. Dat biedt kansen voor particuliere huur, ware het niet dat deze sector lijdt onder verregaande verwaarlozing. Dat is op maar één manier op te lossen, stelt Pieter Buisman. Stop financiële bevoordeling van sociale huur en koop. “Wie er toch op terechtkomt, wordt meewarig aangekeken als […]

Continue Reading

Pieter Buisman lid rekenkamercommissie Houten

NewFuture-partner Pieter Buisman is per 1 april 2015 benoemd tot lid van de rekenkamercommissie Houten. De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar kaderstellende en controlerende taak. De rekenkamercommissie wil bijdragen aan meer inzicht in de prestaties van de gemeente en als het nodig is aanbevelingen doen voor de toekomst. De […]

Continue Reading

Clazinus Netjes verkozen in waterschapsbestuur

Bij de waterschapsverkiezingen op 19 maart 2015 is Clazinus Netjes, een van onze partners in NewFuture, verkozen tot lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Reest en Wieden. Clazinus Netjes vertegenwoordigt binnen de categorie Ingezetenen het CDA. Reest en Wieden is voornemens per 1 januari 2016 te fuseren met het waterschap Groot Salland. Dat betekent […]

Continue Reading

NewFuture bij KRACHTstation Kanaleneiland

’Ondernemers uit Kanaleneiland betaalbare huisvesting bieden op de beste plek in de wijk, daar staat KRACHTstation Kanaleneiland voor.’ Nathan Rozema en Klaas Schotanus vormen de drijvende kracht achter de herontwikkeling van een voormalige ROC in het hart van de wijk tot een centrum voor wonen, werken en ontmoeten. NewFuture was er te gast en kreeg […]

Continue Reading

Natura 2000: van nood naar deugd

interview met Clazinus Netjes Doorgeschoten en op rigide wijze gehandhaafd: de regelgeving van de overheid moet het vaak ontgelden. Misschien niet volledig onterecht, maar constructief is het evenmin en, nader beschouwd, ook niet erg ondernemend. Draai het perspectief een kwartslag en je ziet dat bedrijfsleven en overheid veel van elkaar kunnen leren wat betreft het […]

Continue Reading