Pieter Buisman lid rekenkamercommissie Houten

NewFuture-partner Pieter Buisman is per 1 april 2015 benoemd tot lid van de rekenkamercommissie Houten. De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar kaderstellende en controlerende taak. De rekenkamercommissie wil bijdragen aan meer inzicht in de prestaties van de gemeente en als het nodig is aanbevelingen doen voor de toekomst. De […]

Continue Reading

Clazinus Netjes verkozen in waterschapsbestuur

Bij de waterschapsverkiezingen op 19 maart 2015 is Clazinus Netjes, een van onze partners in NewFuture, verkozen tot lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Reest en Wieden.┬áClazinus Netjes vertegenwoordigt binnen de categorie Ingezetenen het CDA. Reest en Wieden is voornemens per 1 januari 2016 te fuseren met het waterschap Groot Salland. Dat betekent […]

Continue Reading