Particuliere huur

Particuliere huur gemarginaliseerd

auteur: Pieter Buisman Flexibiliteit is op alle fronten het adagium. Dat biedt kansen voor particuliere huur, ware het niet dat deze sector lijdt onder verregaande verwaarlozing. Dat is op maar één manier op te lossen, stelt Pieter Buisman. Stop financiële bevoordeling van sociale huur en koop. “Wie er toch op terechtkomt, wordt meewarig aangekeken als […]

Continue Reading