NOORDELIJKE RANDWEG UTRECHT

Een belangrijk project om de leefbaarheid en de toegankelijkheid van de stad Utrecht waar te kunnen maken, is het verbeteren van de doorstroming op de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Met de verbetering van deze weg kan het verkeer van en naar Overvecht en aangrenzende wijken een snelle, alternatieve route worden geboden. Het verkeer hoeft dan […]

Continue Reading

Workshop Ondernemersfondsen en BIZ

contactpersoon: Herman Timmermans Een Ondernemersfonds of een BIZ is een mogelijkheid om uw bedrijventerrein en winkelcentrum te laten voldoen aan de eisen van deze tijd. Onder ‘lees meer’ vindt u het programma, de tijden en de sprekers. Heeft u zich nog niet opgegeven? Het kan nu nog. U bent van harte welkom. Lees meer

Continue Reading

Geldstromen door de wijk als onbenut vermogen

auteur: Pieter Buisman Decentralisaties en bezuinigingen dwingen de gemeente onvermijdelijk tot keuzen. Met kaasschaaf, botte bijl en een beroep op de participatiesamenleving wordt het al gauw ‘met minder, nog minder’. Dan lijkt ‘met minder meer’ bereiken een uitdagender optie. In de wijken zit veel ongekend en onbenut vermogen, in de systemen veel verborgen verlies. Door de […]

Continue Reading

Start campagne Omgevingsvisie Noordwijk

contactpersoon: Floris Marcus De campagne voor de werving van enthousiaste Noordwijkers is van start gegaan. Zij worden uitgenodigd om mee te denken bij het opstellen van de nieuwe gemeentelijke Omgevingsvisie. In enkele inspirerende toekomstavonden wordt een gezamenlijke koers uitgestippeld die als leidraad dient voor de nieuwe Omgevingsvisie 2030. Lees meer

Continue Reading