Pieter Buisman lid rekenkamercommissie Zaltbommel

Op 21 januari 2016 is NewFuture-partner Pieter Buisman benoemd tot lid van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zaltbommel. Het doel van de Rekenkamercommissie is om de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad te versterken. Daarnaast vergroot de Rekenkamercommissie de transparantie van het beleid naar de inwoners. De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie van de […]

Continue Reading

NOORDELIJKE RANDWEG UTRECHT

Een belangrijk project om de leefbaarheid en de toegankelijkheid van de stad Utrecht waar te kunnen maken, is het verbeteren van de doorstroming op de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Met de verbetering van deze weg kan het verkeer van en naar Overvecht en aangrenzende wijken een snelle, alternatieve route worden geboden. Het verkeer hoeft dan […]

Continue Reading
Particuliere huur

Particuliere huur gemarginaliseerd

auteur: Pieter Buisman Flexibiliteit is op alle fronten het adagium. Dat biedt kansen voor particuliere huur, ware het niet dat deze sector lijdt onder verregaande verwaarlozing. Dat is op maar één manier op te lossen, stelt Pieter Buisman. Stop financiële bevoordeling van sociale huur en koop. “Wie er toch op terechtkomt, wordt meewarig aangekeken als […]

Continue Reading

Pieter Buisman lid rekenkamercommissie Houten

NewFuture-partner Pieter Buisman is per 1 april 2015 benoemd tot lid van de rekenkamercommissie Houten. De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar kaderstellende en controlerende taak. De rekenkamercommissie wil bijdragen aan meer inzicht in de prestaties van de gemeente en als het nodig is aanbevelingen doen voor de toekomst. De […]

Continue Reading

Clazinus Netjes verkozen in waterschapsbestuur

Bij de waterschapsverkiezingen op 19 maart 2015 is Clazinus Netjes, een van onze partners in NewFuture, verkozen tot lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Reest en Wieden. Clazinus Netjes vertegenwoordigt binnen de categorie Ingezetenen het CDA. Reest en Wieden is voornemens per 1 januari 2016 te fuseren met het waterschap Groot Salland. Dat betekent […]

Continue Reading

NewFuture bij KRACHTstation Kanaleneiland

’Ondernemers uit Kanaleneiland betaalbare huisvesting bieden op de beste plek in de wijk, daar staat KRACHTstation Kanaleneiland voor.’ Nathan Rozema en Klaas Schotanus vormen de drijvende kracht achter de herontwikkeling van een voormalige ROC in het hart van de wijk tot een centrum voor wonen, werken en ontmoeten. NewFuture was er te gast en kreeg […]

Continue Reading

Natura 2000: van nood naar deugd

interview met Clazinus Netjes Doorgeschoten en op rigide wijze gehandhaafd: de regelgeving van de overheid moet het vaak ontgelden. Misschien niet volledig onterecht, maar constructief is het evenmin en, nader beschouwd, ook niet erg ondernemend. Draai het perspectief een kwartslag en je ziet dat bedrijfsleven en overheid veel van elkaar kunnen leren wat betreft het […]

Continue Reading

Geldstromen door de wijk als onbenut vermogen

auteur: Pieter Buisman Decentralisaties en bezuinigingen dwingen de gemeente onvermijdelijk tot keuzen. Met kaasschaaf, botte bijl en een beroep op de participatiesamenleving wordt het al gauw ‘met minder, nog minder’. Dan lijkt ‘met minder meer’ bereiken een uitdagender optie. In de wijken zit veel ongekend en onbenut vermogen, in de systemen veel verborgen verlies. Door de […]

Continue Reading

Start campagne Omgevingsvisie Noordwijk

contactpersoon: Floris Marcus De campagne voor de werving van enthousiaste Noordwijkers is van start gegaan. Zij worden uitgenodigd om mee te denken bij het opstellen van de nieuwe gemeentelijke Omgevingsvisie. In enkele inspirerende toekomstavonden wordt een gezamenlijke koers uitgestippeld die als leidraad dient voor de nieuwe Omgevingsvisie 2030. Lees meer

Continue Reading