NOORDELIJKE RANDWEG UTRECHT

Een belangrijk project om de leefbaarheid en de toegankelijkheid van de stad Utrecht waar te kunnen maken, is het verbeteren van de doorstroming op de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Met de verbetering van deze weg kan het verkeer van en naar Overvecht en aangrenzende wijken een snelle, alternatieve route worden geboden. Het verkeer hoeft dan niet meer door de stad en wijken te rijden maar kan er om heen. Hierdoor kan de verkeersdruk in de stad worden verdeeld. Zo ontstaat in de stad en vooral in de wijk Overvecht meer ruimte voor fietsers en voetgangers. De verbetering van de NRU draagt zo bij aan een gezonde en bereikbare stad.

Wim van Krieken (MAAK landschap) werkt in samenwerking met de gemeente Utrecht aan het onderzoek naar de inpassing van de Noordelijke Randweg te Utrecht. De studie richt zich op dit moment met name op de mogelijke  aanpassingen van de verkeersstructuur van de wijk Overvecht in relatie tot de opwaardering van de Noordelijke Randweg.