Pieter Buisman lid rekenkamercommissie Zaltbommel

Op 21 januari 2016 is NewFuture-partner Pieter Buisman benoemd tot lid van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zaltbommel.

Het doel van de Rekenkamercommissie is om de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad te versterken. Daarnaast vergroot de Rekenkamercommissie de transparantie van het beleid naar de inwoners.

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie van de gemeente Zaltbommel, die onderzoek doet naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. Naar aanleiding van onderzoek, kan de Rekenkamercommissie verbetervoorstellen doen aan de raad en het college.