“Civiel technische projecten zijn per definitie praktisch van aard”

Mijn naam is Ab Schelling en via Schelling Advies bied ik mijn diensten aan als projectmanager en zelfstandig adviseur. De diensten zijn gerelateerd aan de vakgebieden verkeer, infrastructuur, mobiliteit en ruimtelijke ordening. Opdrachtgevers zijn overheden en adviesbureaus.

Ik heb ruime ervaring als projectmanager en adviseur. In 1995 heb ik de opleiding Civiele Techniek afgerond aan de TU Delft. Sindsdien heb ik vele projecten geleid. In 2013 ben ik gestart met Schelling Advies. Ik werk op basis van inhuur bij de klant of op basis van opdrachten voor projectmanagement en advies.

Mijn werkwijze heeft een pragmatische insteek en komt voort uit ruim 20 jaar ervaring in het vakgebied. Civiel technische projecten zijn per definitie praktisch van aard: wat willen we, wat is er mogelijk en hoe kunnen we een project financieren? De bestuurlijke context is een belangrijk onderdeel van de besluitvorming.

Projecten waar ik leiding aan geef betreffen o.a. optimalisaties van de bereikbaarheid, herinrichting van wegen, implementeren fysieke parkeeroplossingen, invoering betaald parkeren, verbeteren fietsvoorzieningen en inpassing van railprojecten.