Ik geloof dat we met zorgvuldig gekozen vernieuwing tot een mooiere, betere en duurzame leefomgeving komen. Daarbij doet iedereen mee die zin heeft. Samen zoeken we naar ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen waar muziek in zit. Professioneel, met passie en plezier. Dromen mag. Om elkaar te inspireren. Maar dan wel terug naar de realiteit. Om gericht stappen te zetten voor de uitvoering.

Ik help daarbij. Met een goed georganiseerd proces, brede vakkennis en veel ervaring. Samen komen we dan tot een uitnodigende visie, strategie of uitvoering van een plan. Mensen zeggen steeds dat ze hiervan energie krijgen. Dat brengt alles in beweging! Dat is mijn missie: ‘inspiratie met impact’, waar iedereen wijzer van wordt.

Als planoloog heb ik ruim 30 jaar ervaring bij overheden, bewonersorganisaties en adviesbureaus in binnen- en buitenland. Een beknopt overzicht:

  • Interactieve begeleiding en opstelling van integrale structuur- en omgevingsvisies, thematische visies en masterplannen, strategische agenda’s en toekomstvisies voor duurzame ruimtelijk-economisch-sociale ontwikkelingen op alle schaalniveaus.
  • Vertaling van megatrends naar relevante nieuwe opgaven.
  • Creatieve conceptontwikkeling.
  • Procesarchitectuur, werken met scenario’s, procesregie en projectmanagement.
  • Dialoog, creatieve workshops en co-making met betrokken bestuurders, stakeholders en bevolking.
  • Internationaal expert.
  • Innovatie en kennisontwikkeling, verbonden aan KennisLab voor Urbanisme, SeniorLab en BNSP.
  • Trainingen, lezingen en publicaties over ruimtelijke en economische visies en duurzame ontwikkelingen.