Initiëren, verbinden en realiseren.

Dat zijn werkwoorden, die telkens terugkomen. Die bij mij passen.
1. Initiëren, het zien van kansen, denken in mogelijkheden, concepten bedenken. Enthousiasmeren.
2. Verbinden, het met anderen uitdenken, samenwerken, consortia vormen, publieke en
private partijen samenbrengen, het concept ontwikkelen. Doorzetten.
3. Realiseren, het product of dienst op de markt brengen. Vieren.

Mijn werkveld bevindt zich zowel aan de publieke als aan de private kant, en vooral op het snijvlak daarvan: ondernemersverenigingen, ontwikkelingsmaatschappijen, ondernemersfondsen. Het gaat mij om de strategie, de stip op de horizon, om het verbeteren van het vestigingsklimaat, van sociaaleconomische en ruimtelijk-economische projecten en programma’s. Als extern boegbeeld, verantwoordelijk voor het project, voel ik me als een vis in het water. Opinie beïnvloedend in plaats van volgend.