Mijn doel is te zorgen dat er niet meer MER plaatsvindt dan nodig en dat projectafwegingen worden gemaakt met de juiste alternatieven en milieu-informatie daarover!

Mijn kernactiviteit is strategisch adviseur/trainer (plan)MER. Ik geef jaarlijks workshops MER aan projectleiders van RWS en gastcolleges aan Universiteit van Wageningen. Ook heb ik verschillende malen de MER-plichtigheid van projecten beoordeeld. Door mijn lange ervaring met zowel MER-projecten als de advieswereld, en mijn huidige onafhankelijkheid, ben ik heel goed in staat MER-adviesbureau’s te beoordelen en/of aan te sturen bij verder milieu- en natuuronderzoek. Mijn passie zit vooral in kennisoverdracht. Daarvoor heb ik inmiddels een groot aantal MER-cursussen ontwikkeld en gegeven, in Nederland met name voor RWS en gemeenten, en in buitenland, vooral voor de EU over de Europese MER-wetgeving.

Ik bezit ruim 30 jaar ervaring in het milieuveld, waarvan 25 jaar als adviseur MER. Van 1997 tot 2014 ben ik werkzaam geweest in het Expertisecentrum Milieueffectstudies van HaskoningDHV. Daarnaast ben ik lid geweest van de cieMER, diverse vakartikelen geschreven en gedetacheerd geweest bij verschillende overheden. Voor het Ministerie van I&M verschillende Handreikingen gemaakt. De laatste jaren heb ik veel strategische adviezen gegeven over de (plan)MER aanpak bij grote projecten en projectleider geweest bij verschillende plan- en projectMER’en, voor de droge en natte sector, en zowel voor publieke als private partijen.