Architectuur voor onze leefomgeving !
Ik ben een gedreven specialist op het gebied van de inrichting en vormgeving van onze leefomgeving. Door mijn achtergrond als Landschapsarchitect ben ik gewend om discipline overschrijdende verbanden te leggen, waardoor echte integrale voorstellen of ingrepen gedaan kunnen worden. Ruimtelijke kwaliteit en integrale gebiedsontwikkeling zijn mijn kracht.

Ik heb veel ervaring en grote affiniteit ontwikkeld met multidisciplinaire projecten in zowel stedelijke- als landelijke omgevingen. Ik heb aan herinrichtingen van diverse leefomgevingen, grote binnenstedelijke vernieuwingen en complexe infrastructurele projecten gewerkt. Veelal van visie, ontwerp tot en met de uitvoering. Ook ben ik gewend te werken in een dynamische werkomgeving, waarbij verschillende belangen en gevoeligheden spelen. Het benoemen van kansen en verbinden van disciplines is mij op het lijf geschreven.

De context waarin ik werk is altijd een essentiële inspiratiebron voor mijn visievorming. Het herkenbaar laten zijn van de eigenheid van een plek is essentieel in mijn ontwerpen en visies.

Momenteel werk ik als zelfstandig adviseur ruimtelijke kwaliteit aan uiteenlopende opdrachten voor verschillende opdrachtgevers. Zo werk ik als Supervisor Stedelijke Vernieuwing aan de realisatie van een grootschalige wijkvernieuwing in Deventer. Een complex project waar het speelveld van belangen regelmatig verschuift en waarin telkens opnieuw geschakeld moet worden tussen belangen. Ik ben inhoudelijk verantwoordelijk voor het bewaken van de vastgestelde ambities en voor de afstemming en communicatie tussen de opdrachtgever, belanghebbenden en de verschillende disciplines binnen de gemeente. In deze rol moet ik telkens belangen overwegingen maken tussen voortgang, realisatie, kwaliteit, investeringen, tijd ed.

Begin 2013 was ik door de Provincie Zuid-Holland gevraagd om als expert Ruimtelijke Kwaliteit zitting te nemen in een commissie ten behoeve het borgen van de kwaliteit tijdens de aanbestedingsprocedure van het project Parallelstructuur A12. Als voorzitter van deze Commissie Ruimtelijke Kwaliteit was ik de schakel en het aanspreekpunt voor de commissieleden en de provincie. Eind 2014 is het project succesvol gegund.

Ik beschik verder over een brede oriëntatie, groot analytisch vermogen, innovatieve ideeën en benut deze met veel plezier in aller handen (gebieds)processen én in de communicatie met betrokkenen en belanghebbenden.