Ontwerpen is een zoektocht naar het unieke verhaal

Ik ben een creatieve verbinder van ruimtelijke opgaven in vaak complexe processen.
Elk ontwerp start met de zoektocht naar het unieke verhaal , naar de essentie van de
plek. Het is voor mij de uitdaging het verleden, heden en de toekomst in balans te
brengen door betekenis te geven aan de nieuwe vormen van gebruik. Ik betrek tijdens
het ontwerp de opdrachtgevers nadrukkelijk omdat ik denk dat alleen dan een duurzaam
gedragen resultaat kan ontstaan.

Ik werk sinds 1997 als landschapsontwerper en buitenruimte adviseur. Ik heb daarbij
gewerkt voor zeer uiteenlopende partijen en opdrachtgevers zoals ministeries,
waterschappen, gemeenten, marktpartijen, boeren, burgers en andere stakeholders. De
opgaven zijn divers zoals: visies voor de buitenruimte, de inrichting van straten, pleinen,
parken, landgoederen, tuinen en infrastructurele projecten. De laatste jaren wordt ik
vanuit mijn ontwerpachtergrond ook vaak gevraagd als adviseur bij de inrichting en het
beheer van de openbare ruimte.

Enkele voorbeelden van spraakmakende projecten waar ik aan heb gewerkt: de openbare
ruimte van de ‘Vuurwerkrampwijk’ Roombeek in Eschede, de Blauwe Stad in Groningen
en de Steile Tuin in Park Sonsbeek te Arnhem.

Specifieke kennis:

  • maken van ruimtelijke visies voor gebiedsontwikkelingen (oa innovatieve waterprojecten en natuurgebieden)
  • onderzoeksstudies voor een duurzame leefomgeving
  • projectleiding van inrichtingsplannen voor stad en land (oa: landschapsvisies, parken in de stad, winkelstraten, pleinen, tuinen en daktuinen)
  • opzetten en begeleiding creatieve workshops voor stakeholders en bestuurders
  • co-creatie en buurtparticipatieprocessen
  • bedenken duurzame oplossingen voor problemen in de stad zoals grondvervuiling en wateroverlast
  • inpassingsvisies voor grootschalige infrastructuur met begeleiding van DBFM contracten
  • veel kennis van innovatieve contracten (zoals DBFM contracten, system engineering etc.)